Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 97,7%

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind februari 97,7%. Een maand eerder was dat 97,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden 

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 
De actuele dekkingsgraad van ons fonds veranderde in februari niet ten opzichte van de maand ervoor: 99,9%.

Ontwikkelingen in februari

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, daalde licht in februari. Dat is slecht nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk meer geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het vermogen van ons fonds steeg in februari, doordat de beleggingen meer waard werden. Deze positieve ontwikkeling compenseerde het negatieve effect van de gedaalde rente volledig. Hierdoor bleef de actuele dekkingsgraad in februari gelijk aan de dekkingsgraad van de maand ervoor: 99,9%.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van P-AZL zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Bekijk ook de QuickScan van deze maand.

Bron: Bestuur