Nieuws

Beleidsdekkingsgraad januari: 97,4%

De beleidsdekkingsgraad is sinds januari 2015 uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind januari 97,4%. Een maand eerder was dat 97,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden 

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 
De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in januari van 99,2% naar 99,9%.

Ontwikkelingen in januari

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in januari. Een hogere rente is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Dat betekent namelijk dat ons fonds minder geld opzij hoeft te zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor steeg de actuele dekkingsgraad van ons fonds in de eerste maand van 2017.

Het vermogen van ons fonds daalde in januari, doordat de beleggingen minder waard werden. Deze negatieve ontwikkeling werd echter volledig gecompenseerd door de gestegen rente. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in januari met 0,7% naar 99,9%.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van P-AZL zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Bekijk ook de QuickScan van deze maand.

Bron: Bestuur