Uw pensioen is verhuisd!

Per 1 maart 2017 is uw pensioen ondergebracht bij De Nationale APF. Dit is een nieuw pensioenfonds; een onafhankelijke stichting met een onafhankelijk bestuur. 
U hebt per post een brief ontvangen van De Nationale APF. Daarin wordt uitgelegd wat deze verhuizing betekent voor uw pensioen.

Achtergrond verhuizing

Het pensioenfonds P-AZL is in liquidatie. Dit betekent dat het fonds uiteindelijk wordt opgeheven. Het bestuur van P-AZL is na een grondige afweging tot de conclusie gekomen dat het in uw belang is om het fonds op te heffen. Meer informatie over dit besluit vindt u in de brief die u eind 2016 per post hebt ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over uw pensioen bij De Nationale APF vindt u op de website van het fonds: www.denationaleapf.nl.
Hebt u vragen over de verhuizing van uw pensioen? Neem dan contact op met De Nationale APF.